Ring til os, hvis du vil booke over telefonen.
+45 39 61 04 05

Hjælp

Betingelser for udlejning via TripSleep.com.

Forretningsbetingelser for TripSleep.com


TripSleep.com er en organisation, som varetager markedsføring for overnatningssteder.Tilmelding og markedsføringsperiode

Tilmelding til TripSleep.com eller vores agenters markedsføringsprogram kan ske via email, telefon, hjemmeside eller tilmeldingsskema. Aftalen kan være et-årig eller fler-årig og fornyes ved udgangen af perioden. Aftalen kan opsiges til udgangen af en måned. Eventuelt indbetalt afgifter refunderes ikke. Hvis et overnatningssted opsiger aftalen, er denne stadig forpligtiget til at varetage bekræftede bookinger, med de samme rettigheder og forpligtelser, som hvis overnatningssted stadig var tilmeldt, eventuelle omkostninger i forbindelse med dette afholdes alene af overnatningsstedet.

Tilmelding til TripSleep.com eller agenter markedsføringsprogram betragtes som accept af TripSleep.com og/eller agenter forretningsbetingelser.Overnatningsstedets informationer

Overnatningsstedets markedsføring og information om faciliteterne skal til en hver tid være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Overnatningsstedet skal overholde den til en hver tid gældende lovgivning samt regler og retningslinjer fra TripSleep.com eller dennes agenter, for deltagelse i markedsføringsprogrammet. TripSleep.com eller agenter forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne urigtige oplysninger uden varsel.Bookinger

Bookinger foregår som udgangs punkt direkte fra gæsten til overnatningsstedet.

Hvert overnatningssted skal have sit eget telefonnummer. Der kan ikke benyttes telefonnummer til en kæde eller sammenslutnings centrale booking for kæder eller sammenslutninger af overnatningssteder. Et udlejningssted har kun en adresse.

Ej heller kan et telefonnummer med automatisk omstilling til en central booking benyttes med mindre, at alle kædens overnatningssteder er med i TripSleep.com, som betalende overnatningssted.Betaling til TripSleep.com

Udlejningsstedet betaler et gebyr pr. opkald/kontakt fra gæster. Disse kontakter kaldes kredit Overnatningsstedet kan købe et antal kredit fra 10 til ubegrænset antal kredit.

Kredits er gyldige 12 måneder fra købstidspunktet. Ikke benyttede kredits refunderes ikke efter udløb af 12 måneders periode. Når overnatningsstedet genkøber nye kredits, så starter en ny 12 måneders periode. Ved køb af nye kredits forlænges perioden med 12 måneder fra udløbsdato. Alle kredits betales forud. Perioden betragtes som begyndt, når TripSleep.com har modtaget betalingen på vores konto eller anden garanti for betaling, som er accepteret af TripSleep.com.

TripSleep.com betaler egne sædvanlige gebyrer til bank. Hvis disse gebyrer er ud over det sædvanlige betales disse af udlejningsstedet og dette beløb skal også være forudbetalt.

Betaling via kreditkort tillægges altid kreditkortgebyr betalingen.

Ansvaret for betaling er overnatningsstedets.

Hvis der skulle være en periode hvor overnatningsstedet ikke har betalt eller gæsten ikke kan få kontakt og kontakter TripSleep.com kan bookinger foregå via TripSleep.com's bookingkontor. Ved disse bookinger betaler overnatningsstedet kommission af hele overnatningsprisen til TripSleep.com på 15% plus moms og andre afgifter, som TripSleep.com skal betale eller opkræve.Priser på TripSleep.com

Prisen for kredit fremgår af TripSleep.com hjemmeside. Prisen er gældende på det tidspunkt, som køb foretages via hjemmesiden. Prisen er gyldig såfremt beløbet er modtaget på vor konto senest 10 dage efter tilmelding til ny periode.Gyldigheds periode.

Når TripSleep.com har modtaget betaling er kredit gyldige i 12 måneder fra modtagelse af betaling på vores konto.Kategorier

Såfremt der er kategorier indenfor en overnatningstype kan disse benyttes af TripSleep.com og vises på hjemmesiden, hvis TripSleep.com ønsker dette. Eventuelle omkostninger er for udlejningsstedets regning. Overnatningsstedet har ansvaret for at dette er korrekt. Overnatningsstedet er forpligtet til at give TripSleep.com eller vores agenter besked om ændringer, der kan have indflydelse på kategoriseringen, eller som på anden måde påvirker overnatningsstedet. Såfremt et overnatnings sted har afgivet urigtige oplysninger kan overnatningsstedet miste retten til fortsat samarbejde med TripSleep.com eller vores agenter uden at overnatningsstedet kan gøre nogen juridiske eller økonomiske krav gældende over for TripSleep.com eller dennes agenters.TripSleep.com varemærke

Alle, der deltager i et af TripSleep.com eller vores agenter markedsføringsprogrammer, kan uden meromkostning benytte informationsmateriale fra TripSleep.com eller agenter i egen markedsføring. Hvis samarbejdet med TripSleep.com eller agenter ophører, bortfalder retten til at benytte informationer fra og referencer til TripSleep.com eller agenter. Referencer i eget markedsføringsmateriale skal fjernes omgående uden omkostning for TripSleep.com eller vores agenter. Vores materiale og hjemmeside er beskyttet af Oprethavsloven §1 i Danmark. TripSleep.com og agenters værneting er København.Misligholdelse

Hvis overnatningsstedet, mod forventning skulle misligholde nogle af forpligtigelserne, kan TripSleep.com eller dennes agenter fjerne overnatningsstedet fra ethvert markedsføringstiltag uden yderligere varsel. Eventuelle omkostninger forbundet med misligholdelse dækkes af overnatningsstedet og ikke af TripSleep.com eller dennes agenter.Klagesager

Såfremt TripSleep.com eller dennes agenter bliver forelagt en klagesag fra en af overnatningsstedernes gæster, vil klagen blive videresendt til det respektive overnatningssted. Overnatningsstedet er forpligtet til at svare TripSleep.com eller agenter skriftligt inden syv dage fra afsendelse af klagen. Overnatningsstedet klagesvar vil gennem TripSleep.com eller agenter blive videreformidlet til klageren. TripSleep.com eller agenter forbeholder sig ret til at mægle i konflikten. Intet overnatningssted, ingen værter og ingen gæster kan gøre krav gældende overfor TripSleep.com eller agenter, vedrørende en gæsts ophold på et overnatningssted.Hjemmeside

TripSleep.com forpligter sig til at have overnatningsstedets informationer på hjemmesiden i størst muligt omfang. TripSleep.com kan ikke drages til ansvar for manglende oppe tid for hjemmesiden uanset årsag. Enhver vært hos TripSleep.com eller vores agenter kan med øjeblikkelig virkning ekskluderes, hvis denne deltager i projekter, der kan være til skade for TripSleep.com eller agenter.

Hjemmesiden kan løbende blive ændret, uden at dette har indflydelse på tilmeldingen.

Når gæster har foretaget det første opkald kan de ringe ubegrænset til overnatningsstedet uden ekstra beregning eller betaling for opkald i op til 60 minutter fra første opkald.Afgiftsændringer

Såfremt TripSleep.com eller vores agenter bliver pålagt omkostninger, som TripSleep.com eller vores agenter ingen indflydelse har på, kan priser og kommissionsaftaler ændres med øjeblikkelig virkning. Dette gælder også ved pålæg af skatter og afgifter.Ændringer af betingelser.

Betingelser kan løbende ændres og overnatningsstedet vil blive underrettet forud herfor. Den måde, som overnatningsstedet er tilmeldt på, kan ikke ændres i den periode værten har tilmeldt sig.

Tilgængelig på English (GBP), English (USD)